O aikido - dla dzieci

Aikido jest inne niż wszystkie pozostałe sztuki walki. Nie trzeba być silnym, dużym i szybkim bo to i tak nic nie daje, gdy atakuje nas ktoś, kto jest jeszcze silniejszy, większy i szybszy. Można jednak postąpić zgodnie z prawami natury i skorzystać z energii atakującego dla własnej obrony.

W zajęciach w tej grupie biorą udział dzieci w wieku z reguły od 6-7 roku życia. Trening dziecięcy składa się z gier, zabaw oraz elementów aikido mających na celu rozwój dziecka. Jakie wymierne korzyści dziecko wynosi z treningu aikido? Poprzez ruch i ćwiczenia, wykonywane pod kontrolą instruktora, zapewnia się dziecku ogólny rozwój fizyczny. Różne ćwiczenia przeplatane grami i zabawami powodują, że dziecko się nie nudzi. Fundamentalnym elementem aikido jest stabilna postawa umożliwiająca błyskawiczną reakcję na atak. Wielogodzinne siedzenie w szkolnych ławkach oraz w domu przed komputerem prowadzi do skrzywień kręgosłupa i garbienia się. Dobry instruktor aikido zwraca uwagę na takie nieprawidłowości i koryguje złe nawyki postawy siedzącej i stojącej, ponieważ bez tego nie jest możliwe rozwijanie umiejętności aikido. Dzięki egzaminom na stopnie kyu dziecko ma świadomość swego rozwoju i powiększania swych umiejętności, co zachęca je do dalszych ćwiczeń. W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez komputery i konsole do gier, dzieci mają zbyt mało ruchu. Efektem takiego stanu rzeczy jest nadwaga, która prowadzi do poważnych schorzeń układu kostnego.

Aikido stymuluje pozytywnie rozwój umysłu dziecka

Duże znaczenie ma fakt, że Morihei Ueshiba (twórca aikido) mocno podkreślał moralną stronę aikido. Brak rywalizacji powoduje, że dzieci jak i dorośli trenując aikido stają się pogodni i przyjaźni wobec siebie. Tłumaczenie dzieciom w trakcie treningów, że egoistyczne zachowanie jest złe i niegrzeczne, powoduje, że młodzi ludzie uczą się współistnieć i współpracować w grupie. Pogodna atmosfera treningów oraz niedopuszczanie do agresywnych zachowań sprawiają, że dzieci uczą się tolerancji, panowania nad sobą, koordynacji ruchów swojego ciała, a także przewidywania skutków działań własnych i innych osób. Częstym zjawiskiem w szkołach jest dominacja większych i silniejszych dzieci nad mniejszymi i słabszymi. Dzięki aikido następują zmiany w psychice słabszych dzieci, co powoduje, iż nie pozwalają się zdominować. Prowadzenie treningów dziecięcych wiąże się ze szczególnie dużą odpowiedzialnością, gdyż dzieci ufają instruktorowi i podążają za jego wskazówkami.